oferujemy kompleksową obsługę rozbiórki na każdym z jej etapów

Oferujemy kompleksową obsługę na każdym z jej etapów:

  • przygotowanie projektów rozbiórek
  • załatwienie spraw administracyjno-urzędowych
  • zabezpieczenia terenu i obiektów(jeżeli są potrzebne)
  • wyburzanie obiektu
  • wywóz i utylizacja pozostałych odpadów
  • uprzątnięcie terenu
  • inwentaryzacja geodezyjna-wykreślenie budynku z map

Wyburzamy domy, zabudowania gospodarcze, kamienice, hale, magazyny, obiekty techniczne, linie technologiczne i inne.

Zajmiemy się demontażem konstrukcji stalowych i urządzeń(odzysk złomu). Wyburzenia wykonujemy ciężkim sprzętem, lub ręcznie, w zależności od spcecyfiki danego obiektu.

Działamy w całej Polsce. Prace prowadzimy w sposób bezpieczny i profesjonalny

Zapraszamy do współpracy.

Przygotowanie projektów rozbiórek załatwienie spraw
administracyjno-urzędowych

Zabezpieczenia terenu i obiektów

Wyburzenie obiektu

 

Wywóz i utylizacja gruzu i pozostałych odpadów

Uprzątnięcie terenu

Inwentaryzacja geodezyjna, wykreślanie budynku z map