oferujemy kompleksową obsługę rozbiórek i wyburzeń budynków na każdym z etapów

Oferujemy kompleksową obsługę na każdym z jej etapów:

  • przygotowanie projektów rozbiórek
  • załatwienie spraw administracyjno-urzędowych
  • tablica interaktywna aktin.pl
  • zabezpieczenia terenu i obiektów(jeżeli są potrzebne)
  • wyburzanie obiektu
  • wywóz i utylizacja pozostałych odpadów
  • uprzątnięcie terenu
  • inwentaryzacja geodezyjna-wykreślenie budynku z map

Wyburzamy domy, zabudowania gospodarcze, kamienice, hale, magazyny, obiekty techniczne, linie technologiczne i inne.

Zajmiemy się rozbiórkami oraz demontażem konstrukcji stalowych i urządzeń(odzysk złomu). Wyburzenia wykonujemy ciężkim sprzętem, lub ręcznie, w zależności od specyfiki danego obiektu.

Działamy w całej Polsce, a głównie na terenie Górnego Śląska, Katowic. Prace prowadzimy w sposób bezpieczny i profesjonalny

Zapraszamy do współpracy. Rolety dzień noc - Kraków

Projekty wyburzeń i rozbiórek

Przygotowanie projektów rozbiórek załatwienie spraw
administracyjno-urzędowych

Zabezpieczenia obiektów i terenu wyburzeń

Zabezpieczenia terenu i obiektów

Wyburzanie obiektów

Wyburzenie obiektu

 
Wywóz i utylizacja gruzu z wyburzeń

Wywóz i utylizacja gruzu i pozostałych odpadów

Sprzątanie terenu wyburzeń

Uprzątnięcie terenu

Wykreślanie wyburzonego budynku z map

Inwentaryzacja geodezyjna, wykreślanie budynku z map