oferujemy kompleksową obsługę rozbiórki na każdym z jej etapów

Przygotowanie projektów rozbiórek załatwienie spraw
administracyjno-urzędowych

Zabezpieczenia terenu i obiektów

Wyburzenie obiektu

 

Wywóz i utylizacja gruzu i pozostałych odpadów

Uprzątnięcie terenu

Inwentaryzacja geodezyjna, wykreślanie budynku z map

 

wyburzamy

zakłady przemysłowe

hale

magazyny

kamienice

zabudowania gospodarcze

domy

obiekty techniczne

obiekty inżynieryjne

linie technologiczne

inne

 
Zdjecie budynku
 

Nasza lokalizacja