Dyktanda

oferujemy kompleksową obsługę rozbiórki na każdym z jej etapów:

Projekty wyburzeń i rozbiórek

Przygotowanie projektów rozbiórek załatwienie spraw
administracyjno-urzędowych

Zabezpieczenia obiektów i terenu wyburzeń

Zabezpieczenia terenu i obiektów

Wyburzanie obiektów

Wyburzenie obiektu

 
Wywóz i utylizacja gruzu z wyburzeń

Wywóz i utylizacja gruzu i pozostałych odpadów

Sprzątanie terenu wyburzeń

Uprzątnięcie terenu

Wykreślanie wyburzonego budynku z map

Inwentaryzacja geodezyjna, wykreślanie budynku z map

 

wyburzamy budynki

Wyburzenia zakładów przemysłowych

zakłady przemysłowe

Rozbiórki hal produkcyjnych

hale

Wyburzenia i rozbiórki magazynów

magazyny

Rozbiórki kamienic

kamienice

Wyburzenia zabudowań gospodarczych

zabudowania gospodarcze

Rozbiórki i wyburzenia domów

domy

Rozbiórki obiektów technicznych

obiekty techniczne

Wyburzenia i rozbiórki obiektów inżynieryjnych

obiekty inżynieryjne

Rozbiórki linii technologicznych

linie technologiczne

Rozbiórki oraz wyburzenia innych budynków

inne budynki

 
Zdjecie budynku
 

Nasza lokalizacja w Katowicach - Regały Archiwalne Mitum